Αρχική Σελίδα / Προϋπολογισμός
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί μέσω της Δράσης, ανέρχεται στα 23.011.050 ευρώ, από τα οποία το 40% (ήτοι 9.204.420 ευρώ) προέρχονται από Δημόσια Δαπάνη, ενώ το υπόλοιπο 60% (ήτοι 13.806.630 ευρώ) θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Το ποσοστό της επιχορήγησης για κάθε πρόταση που θα χρηματοδοτηθεί, ανέρχεται στο 40% της συνολικής δαπάνης.

  • Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά επιχείρηση ανέρχεται στα 250.000 ευρώ.

  • Στην περίπτωση ενώσεων επιχειρήσεων, ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση δύναται να ανέλθει στα 1.500.000 ευρώ, εφόσον τηρείται το παραπάνω όριο ανά συμμετέχουσα επιχείρηση.

  • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση, ανέρχεται στα 50.000 ευρώ.

 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved