Αρχική Σελίδα / Τί Επιδοτείται
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Τί Επιδοτείται 
 

Οι αιτούμενες προς επιχορήγηση ενέργειες θα περιλαμβάνουν:

α. είτε τη ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση του πολιτιστικού πολυμορφικού περιεχομένου,
β. είτε τη διαχείριση, διάθεση και προβολή του ψηφιακού πολιτιστικού προϊόντος,
γ. είτε και τα δύο (α και β)


Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι ακόλουθες:

1. Κ.Δ. (1): Δαπάνες Εξοπλισμού
2. Κ.Δ. (2): Δαπάνες Λογισμικού
3. Κ.Δ. (3): Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών

 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved