Αρχική Σελίδα / Διάρκεια Έργων
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Διάρκεια Έργων 
 

Η διάρκεια των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το χρονικό διάστημα των 12 μηνών από την επίσημη έναρξη του έργου.
Η επιχείρηση/ ένωση δηλώνει στην πρότασή της τις επιθυμητές ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται από την στιγμή της προκήρυξης της Δράσης και μετά είναι επιλέξιμη. Στην περίπτωση που η επιχείρηση αποφασίσει να πραγματοποιήσει δαπάνες πριν την έγκριση της πρότασής της και η πρότασή της απορριφθεί, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη υλοποίησης των εν λόγω δαπανών.

-     Η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας προκήρυξης της Δράσης

-      Η ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης που θα δηλώσει η επιχείρηση.

 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved