Αρχική Σελίδα / Η Δράση
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Η Δράση 
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», μέσω της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προσφέρει νέες δυνατότητες και επιχειρηματικές ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Δράση «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων» αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την παραγωγή οικονομικά αξιοποιήσιμων ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων επιδιώκοντας τη συστηματική τεκμηρίωση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Ελληνικού Πολιτισμού στην ΚτΠ καθώς και την γενικότερη ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας περιεχομένου για την προσαρμογή της στα δεδομένα της παγκόσμιας ΚτΠ.

Στόχος Δράσης

Η έμφαση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα δοθεί στην ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη διάθεση και οικονομική εκμετάλλευση υπάρχοντος ή νέου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.


Στο πλαίσιο της Δράσης οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει:

-       να βασίζονται σε επιχειρηματικά μοντέλα και τεχνολογικά πρότυπα

-       να στοχεύουν σε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές ιδέες-πρωτοβουλίες με πολιτιστικό αντικείμενο, οι οποίες εμπεριέχουν το στοιχείο της βιωσιμότητας, της διαλειτουργικότητας και οικονομικής αξιοποίησης

-       να δίνουν έμφαση στη μέθοδο επίτευξης της οικονομικής αξιοποίησης του ψηφιακού προϊόντος

 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved