Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υποβολή Προτάσεων
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
 Περιεχόμενα  Υποβολή Προτάσεων
Συνολικές Καταχωρήσεις: 3 εγγραφές
 
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Β Κύκλου

Έληξε στις 31/10/2006 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πλαίσιο του Β Κύκλου της Δράσης. Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής του Φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής είναι η 3η Νοεμβρίου 2006. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων

Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Υποβολή Προτάσεων B' Κύκλου: Έντυπα, Οδηγίες και Δικαιολογητικά

Περιλαμβάνονται η Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης, το Υπόδειγμα του Επιχειρηματικού Σχεδίου, καθώς και αναλυτικές οδηγίες τόσο για τη συμπλήρωσή της φόρμας πρότασης, όσο και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων. Ενημερωθείτε επίσης για την υποβολή του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και κατεβάστε τα αντίστοιχα υποδείγματα. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved