Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Επίσημοι Οδηγοί
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
 Περιεχόμενα  Επίσημοι Οδηγοί
Συνολικές Καταχωρήσεις: 4 εγγραφές
 
Τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης -A' και B' Κύκλου

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚτΠΑΕ/9338/10-05-2007 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε, τροποποιείται η παράγραφος 1.5 «Παράταση της υλοποίησης του έργου» του Οδηγού Υλοποίησης ως εξής: ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Οδηγός Υποβολής

Ο Οδηγός Υποβολής περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υποψήφιο επενδυτή. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Οδηγός Αξιολόγησης

Περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των υποβαλλόμενων προτάσεων. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Οδηγός Υλοποίησης

Περιλαμβάνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες Συμβασιοποίησης - Υλοποίησης και Ελέγχου των Έργων που θα εγκριθούν. ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved