Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υποβολή Προτάσεων / Υποβολή Προτάσεων B' Κύκλου: Έντυπα, Οδηγίες και Δικαιολογητικά
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Υποβολή Προτάσεων B' Κύκλου: Έντυπα, Οδηγίες και Δικαιολογητικά
 

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις:  

Φάση 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(έως 31/10/2006, ώρα 17:00)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανακτήσουν (download) την Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης (αρχείο μορφής .hta - ΗTML Application) και να τη συμπληρώσουν τοπικά στον υπολογιστή τους, σύμφωνα με τις αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης. (βλ.Σχετικά Αρχεία)

Μετά την ορθή ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες για την ηλεκτρονική υποβολή της. Η ηλεκτρονική υποβολή θα πραγματοποιηθεί μέσω του διαθέσιμου μηχανισμού υποβολής και μέσω της επιλογής «Υποβάλετε την Ηλεκτρονική Φόρµα Πρότασης» που βρίσκεται σε εμφανές σημείο στη δεξιά περιοχή της αρχικής σελίδας του παρόντος διαδικτυακού χώρου και σύμφωνα με τις αναλυτικές Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων.

Παράλληλα με τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και μέσω του μηχανισμού υποβολής το επιχειρηματικό σχέδιο της πρότασης και τις προσφορές των προμηθευτών. Το υπόδειγμα του επιχειρηματικού σχεδίου είναι διαθέσιμο στα Σχετικά Αρχεία παρακάτω.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών της εφαρμογής, προτείνεται να εκτυπωθούν οι αναλυτικές οδηγίες και να είναι διαρκώς διαθέσιμες καθ' όλη τη διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης και των συνοδευτικών αρχείων (επιχειρηματικό σχέδιο, προσφορές προμηθευτών).

Φάση 2: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(έως 03/11/2006, ώρα 17:00)

Μετά την επιτυχή και εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την Παρασκευή 03/11/2006, ώρα 17:00 τον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής τα κάτωθι Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Οδηγός Υποβολής παρ. 8.2):

1.       Τα έντυπα Ε3 (ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ) της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης κάθε επιχείρησης/μέλους της ένωσης, κατά τη χρονική στιγμή προκήρυξης της Δράσης (σε απλές φωτοτυπίες που να φέρουν τη σφραγίδα της επιχείρησης).

2.       Συμβολαιογραφική πράξη* «Συμφωνητικό  Συνεργασίας  και Ειδικό Πληρεξούσιο» μεταξύ των μελών της ένωσης, σύμφωνα με το παρακάτω παρεχόμενο υπόδειγμα.

3.       Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη σύμφωνα με το παρακάτω παρεχόμενο υπόδειγμα, υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης/ ένωσης  και σφραγισμένη με τη σφραγίδα της επιχείρησης.

4.       Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης κατοχής ή πρόσβασης στο πολιτιστικό περιεχόμενο (σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής παρ. 8.2).

Κατεβάστε τα παρακάτω υποδείγματα δικαιολογητικών(Σχετικά Αρχεία παρακάτω):

-          Συμβολαιογραφική Πράξη «Συμφωνητικό Συνεργασίας και Ειδικό Πληρεξούσιο». Το συγκεκριμένο υπόδειγμα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά ως έχει.

-          Υπεύθυνη Δήλωση (κατεβάστε το σχετικό αρχείο κατά περίπτωση):

o         Υπεύθυνη Δήλωση στην περίπτωση που υποβάλλεται πρόταση από μεμονωμένη επιχείρηση.

o         Υπεύθυνη Δήλωση Ένωσης και των μελών της Ένωσης (στην περίπτωση που υποβάλλεται πρόταση από ένωση επιχειρήσεων). Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να υποβληθεί μια Υπεύθυνη Δήλωση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Ένωσης και μια Υπεύθυνη Δήλωση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του κάθε μέλους της Ένωσης.

*στην περίπτωση Ενώσεων Επιχειρήσεων

Η παραλαβή των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής, θα πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 03/11/06 και ώρα 17:00 στη διεύθυνση:


ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Σπινθάρου 9 & Φιλοξένου, Τ.Κ. 11636, Αθήνα

Ο Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη (όπως περιγράφεται στον Οδηγό Υποβολής παρ. 8.2):

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

«Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων(ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ)» - Β ΚΥΚΛΟΣ

Επωνυμία Αιτούσας Επιχείρησης:            «………………….»

Α.Φ.Μ. Αιτούσας Επιχείρησης:                «………………….»

Κωδικός Πρότασης:                         «………………….»

Μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα οι έντυποι Φάκελοι θα πρέπει να έχουν καταφθάσει και πρωτοκολληθεί από την ΚτΠ Α.Ε. Στην περίπτωση που δεν θα καταθέσετε τον έντυπο Φάκελο αυτοπροσώπως, θα ήταν σκόπιμο να μεριμνήσετε σε συνεργασία με την υπηρεσία ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς της επιλογής σας, ώστε οι Φάκελοι να πρωτοκολληθούν από την ΚτΠ Α.Ε. πριν την παραπάνω ημέρα και ώρα.

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19/10/2006

 
 Σχετικά Αρχεία
Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης
Υπόδειγμα Επιχειρηματικό Σχέδιο
Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης
Υπεύθυνη Δήλωση Μεμονωμένης Επιχείρησης
Υπεύθυνη Δήλωση Ένωσης
Υπεύθυνη Δήλωση Μέλους Ένωσης
Συμβολαιογραφική Πράξη-Ειδικό Πληρεξούσιο
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved