Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Γενικές Κατευθύνσεις / Γενικές Κατευθύνσεις
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Γενικές Κατευθύνσεις
 

Για την καλύτερη κατανόηση των στόχων και της ταυτότητας της Δράσης και την αποτελεσματική υποβολή προτάσεων, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ενδείκνυται να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1.    να ανακτήσουν (download) τους Οδηγούς Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης και να τους συμβουλευτούν,

2.    να ελέγξουν με προσοχή εάν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του Οδηγού Υποβολής,

3.    να ενημερωθούν ειδικότερα για το είδος και τα χαρακτηριστικά των επενδύσεων για τις οποίες μπορούν να λάβουν επιχορήγηση, στα κεφάλαια 3,4,5,6 και 7 του Οδηγού Υποβολής,

4.    εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση, να ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων (κεφάλαιο 8 του Οδηγού Υποβολής) και να αναζητήσουν την Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης και τις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στον παρόντα διαδικτυακό χώρο εντός των επόμενων ημερών.

Για οποιαδήποτε πληροφόρηση ή περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με τη Δράση «Ψηφιακός Πολιτισμός», οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης:

  • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση  e-culture@ktpae.gr

  • είτε στο τηλέφωνο 2131300730 κατά τις ώρες 09:00 έως 17:00.

  • είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικού Help Desk που λειτουργεί στον παρόντα διαδικτυακό χώρο.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09/05/2006

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved