Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
 

Για την καταβολή ενδιάμεσης επιχορήγησης, η επιχείρηση οφείλει να καταθέσει στην ΚτΠ Α.Ε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% επί του ποσού της ενδιάμεσης καταβολής. 

Σχετικό Υπόδειγμα της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης μπορείτε να ανακτήσετε παρακάτω "Σχετικά Αρχεία".


 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/12/2007

 
 Σχετικά Αρχεία
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Α' Κύκλου
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Β' Κύκλου
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved