Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Επίσημοι Οδηγοί / Τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης -A' και B' Κύκλου
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης -A' και B' Κύκλου
 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚτΠΑΕ/9338/10-05-2007 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε, τροποποιείται η παράγραφος 1.5 «Παράταση της υλοποίησης του έργου» του Οδηγού Υλοποίησης ως εξής:

«Παράταση υλοποίησης του έργου μπορεί να ζητηθεί εγγράφως, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-          Το συνολικό διάστημα υλοποίησης του έργου (αρχικά εγκριθέν και παράταση) δεν υπερβαίνει  τη μέγιστη διάρκεια που έχει τεθεί στον Οδηγό Υποβολής της Δράσης.

-           Το αίτημα παράτασης θα πρέπει να έχει υποβληθεί εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν την αρχικώς ορισμένη ημερομηνία περάτωσης του έργου.

Στο αίτημα αποκρίνεται άμεσα η ΚτΠ Α.Ε.»

 

 

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/05/2007

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved