Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (για τον Α' και Β' Κύκλο αντίστοιχα) ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης -A' και B' Κύκλου

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚτΠΑΕ/9338/10-05-2007 απόφαση της ΚτΠ Α.Ε, τροποποιείται η παράγραφος 1.5 «Παράταση της υλοποίησης του έργου» του Οδηγού Υλοποίησης ως εξής: ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Υποβολή Εκθέσεων Προόδου Τελικού Αποδέκτη Α' και Β' Κύκλου

Υποβολή Εκθέσεων Προόδου: Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Έργου & Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου Τελικού Αποδέκτη Α' και Β' Κύκλου ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Αίτηση Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου -A & B Κύκλος

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής "Αίτησης Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου" - A & B Κύκλος ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
Επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης ... [Δείτε Αναλυτικά]

 
 
 Α' ΚΥΚΛΟΣ
Οδηγός Υλοποίησης
 
 Β' ΚΥΚΛΟΣ
Επίσημοι Οδηγοί Β' Κύκλου
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved